Reţeaua pentru Dezvoltare Electronică din Moldova (MeDN) reprezintă un subcapitol naţional al Grupului Tematic pentru Dezvoltare Electronică (eTG), adaptat să adreseze reformarea politicilor şi iniţiativelor specifice de prioritate sporită, şi este conceput ca:

Misiune: MeDN are drept scop:

  • să catalizeze dialogul dintre actorii principali din domeniu, realizarea consensului şi rezolvarea în comun a problemelor şi să sporească capacitatea factorilor de decizie şi practicienilor din Moldova să pună în aplicare reformele guvernării cu aplicarea TIC;
  • să angajeze actorii din domeniu din Moldova în discuţii permanente cu colegii lor şi alte părţi interesate pe plan local şi internaţional;
  • să le ofere, la cerere, acces la bunele practici în ICT4D, precum şi un set de materiale pentru formare continuă;
  • să ajute la includerea bunelor practici internaţionale şi lecţiilor învăţate în reformele specifice de politici.

Pentru a realiza aceste obiective, iniţiativa MeDN implică următoarele activităţi:

  • Furnizarea unei Serii de Seminare de e-Dezvoltare, inclusiv evenimente la nivel mondial, regional şi naţional prin utilizarea Web 2.0, video-conferinţe, Webinar şi instrumente de webcasting
  • Furnizarea unei platforme web pentru pregătirea, diseminarea şi re-utilizarea eficientă de cunoştinţe generate, precum şi pentru schimbul de cunoştinţe şi de peer-to-peer-networking. Suplimentar la portalul de cunoştinţe vor fi utilizate instrumente media sociale precum LinkedIn şi Twitter

Audienţa-ţintă: MeDN este o comunitate de practică deschisă pentru participarea atît pentru personalul Băncii Mondiale cît şi clienţii externi şi parteneri. Aceasta reuneşte specialişti în domeniul TIC şi alţi profesionişti, pentru învăţare reciprocă, schimb de cunoştinţe, consolidarea capacităţilor şi colaborare.