Memorandum de Înţelegere în domeniul guvernării electronice

Un Memorandum de Înţelegere în domeniul guvernării electronice a fost semnat între Ministrul de Stat, Victor BODIU şi directorul Academiei de Guvernare Electronică din Estonia, Arvo OTT.

În conformitate cu Memorandumul respectiv, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi Academia de Guvernare Electronică din Estonia vor colabora în dezvoltarea teoriei şi practicii pentru perfecţionarea funcţionarilor publici şi oficialilor aleşi prin efectuarea schimbului de cele mai bune experienţe în domeniul perfecţionării serviciilor publice, schimbului de resurse şi experţi cu scopul de a creşte profesional cadrul profesoral didactic şi vor fi desfăşurare activităţi comune în domeniul guvernării electronice şi reformei administrative. Memorandumul mai prevede participarea funcţionarilor la diferite expoziţii organizate de către părţi şi proiecte internaţionale ce au drept scop dezvoltarea structurii de conducere locală şi administraţiei publice.
Victor BODIU a menţionat că Guvernul RM îşi propune sa implementeze tehnologiile informaţionale pentru sporirea calităţii serviciului public, iar e-Guvernarea este parte a acestui proces şi reprezintă strategia de modernizare şi reformare a administraţiei publice.

Totodată, ministrul de Stat a specificat că, în realizarea acestui obiectiv, Guvernul va ţine cont de specificul ţării noastre. Astfel, în paralel cu implementarea noilor tehnologii informaţionale, va fi asigurată fortificarea capacităţilor profesionale şi instituţionale ale instituţiilor publice şi funcţionarilor publici, prin promovarea noilor metode de funcţionare a structurilor guvernamentale pe interior, precum şi popularizarea serviciilor noi în toate localităţile republicii.

Victor BODIU a menţionat în context, că Guvernul a adoptat decizia privind crearea Centrului de Guvernare Electronică (e-Guvernare), care are menirea de eficientizare a comunicării, atît în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale, cît şi la nivel stat – cetăţean.

Ministrul de Stat a apreciat suportul partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova în promovarea reformelor, referindu-se şi la Summit-ul internaţional „Tehnologii de informare şi comunicare pentru o mai bună guvernare”, care s-a desfăşurat la Chişinău pe 18-19 mai.

Victor BODIU a subliniat că pentru ţara noastră este foarte importantă experienţa Estoniei în domeniul guvernări electronice şi s-a arătat convins că Memorandumul semnat astăzi va contribui la cooperarea reciproc avantajoasă între ţările noastre în domeniul dezvoltării unei guvernări eficiente şi transparente.

Sursa: website-ul oficial al Guvernului RM