Prim-ministrul Vlad FILAT a participat astăzi la inaugurarea Forumului Regional de Dezvoltare pentru Europa şi CSI

Evenimentul este organizat de către Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova şi Biroul pentru Dezvoltarea Telecomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT).

Prim-ministrul Vlad FILAT a salutat, în numele Guvernului Republicii Moldova, organizarea evenimentului la Chişinău, menţionînd că acest lucru dovedeşte că domeniul telecomunicaţiilor din ţara noastră este recunoscut pe plan internaţional.

„Una din priorităţile noastre este să dezvoltăm parteneriate externe durabile, iar evenimentul de astăzi vine să confirme faptul că sîntem în plin proces de realizare a acestui obiectiv”, a accentuat Vlad FILAT.

Premierul a menţionat că Republica Moldova este interesată în a prelua experienţa ţărilor avansate în sfera telecomunicaţiilor, astfel încît domeniul respectiv să fie unul competitiv la nivel internaţional.

Vlad FILAT şi-a exprimat speranţa că Forumul în cauză va avea un rol important în armonizarea viziunilor ţărilor participante în ceea ce priveşte viitorul sectorului telecomunicaţiilor.

„Este un domeniu căruia Guvernul Republici Moldova îi acordă atenţia cuvenită, fiind conştient de rolul catalizator pe care îl are în dezvoltarea economiei. Eliminarea tuturor constrîngerilor în procesul de comunicare, mobilitatea şi eficienţa comunicării vor crea un mediu economic productiv şi un mediu social evoluat”, a subliniat Prim-ministrul.

Premierul a menţionat că soluţiile de eGuvernare, asupra cărora insistă Guvernul moldovene, vor fi efective doar avînd o infrastructură de comunicare modernă şi profesionistă.

Vlad FILAT s-a pronunţat pentru ca, în viitorul cel mai apropiat, cît mai mulţi cetăţeni să aibă acces la tehnologiile moderne de comunicaţii la preţuri accesibile.

Prim-ministrul a subliniat că Guvernul încurajează investiţiile străine în sectorul telecomunicaţiilor, creînd condiţii optime de concurenţă şi oferind servicii de calitate.

Premierul a urat succese participanţilor la Forum, menţionînd că problematica abordată este foarte complexă, inclusiv la nivel de politici în domeniu, standardizare şi reglementare.

În cuvîntul său de salut, Orozobek KAIYKOV, reprezentantul Biroului pentru Dezvoltarea Telecomunicaţiilor al UIT, a spus că există disponibilitatea de a împărtăşi Republicii Moldova experienţa organizaţiei pe care o reprezintă.

Orozobek KAIYKOV a menţionat că printre succesele Republicii Moldova în acest domeniu se numără: implementarea tehnologilor avansate de comunicaţii, crearea condiţiilor de activitate pentru agenţii economici, gradul avansat de penetrare a Internetului în rîndul populaţiei, introducerea guvernării electronice şi altele.

La Forum participă specialişti şi experţi în domeniul tehnologiilor informaţionale din 17 state, printre care Federaţia Rusă, Ucraina, Bulgaria, Armenia, Serbia, Lituania etc.

Sursa: website-ul Guvernului RM