Seria de Seminare de e-Dezvoltare încearcă să ofere un program comprehensiv care acoperă conceptele de bază ale dezvoltării electronice în contextul seminarelor regionale, naţionale şi tematice. Obiectivul principal al acestor seminare este de a dota personalul operaţional al Băncii Mondiale şi clienţii cu cunoştinţele necesare pentru proiectarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor de dezvoltare electronică. Prezentatori sunt identificaţi în rândul specialiştilor de vîrf din cadrul Băncii Mondiale, dar şi din exterior.