„MTIC este interesat de implementarea şi aplicarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în susţinerea mediului de afaceri”

Alexandru Oleinic, ministrul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor a avut o întrevedere cu o delegaţie a Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris, condusă de Georges Fischer, director al departamentului de cooperare internaţională, care se află în Moldova cu o vizită de documentare.

Ministrul s-a arătat interesat de intenţiile CCI din Paris de creare a unei baze de date electronice în cadrul CCI din Moldova, care ar facilita contactul între întreprinderile franceze şi mediul de afaceri din Moldova.

Oleinic a accentuat importanţa pe care o acordă ministerul pentru crearea sistemelor electronice de prestare a serviciilor cetăţenilor în cadrul programului e-Guvernare şi a menţionat că iniţiativa de susţinere a oamenilor de afaceri prin elaborarea unui registru comercial electronic se înscrie perfect în aceste acţiuni. Şeful MTIC a dat asigurări că toate iniţiativele îndrepătate spre impulsionarea dezvoltării economice a Moldovei vor cunoaşte un sprijin sporit din partea ministerului.

„Sîntem interesaţi să preluăm cele mai bune practici ale ţărilor avansate în domeniul dat şi vom înainta CCI franceze propunerile noastre de colaborare întru stabilirea unor contacte de parteneriat reciproc avantajos cu mediul de afaceri din Paris”, a subliniat Ministrul.

Georges Fischer a salutat deschidrea spre cooperare a ministerului, menţionînd că va depune toate eforturile în vederea identificării tuturor soluţiilor care ar fi de interes pentru Moldova.

Camera de comerţ şi Industrie din Paris are o istorie de zeci de ani şi numără circa 400 de membri, repreyentan’i ai mediului de afaceri din Paris.

Sursa: website-ul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor