Moldova e-Gov Summit 2010

Între 18-19 Mai 2010 la Chişinău a avut loc Conferinţa „Moldova e-Gov Summit” cu tematica „TIC pentru o mai bună guvernare”.

Scopul principal al reuniunii "Moldova e-Gov Summit 2010" este schimbul de experienţă cu cele mai bune practici internaţionale privind implementarea şi aplicarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC) în domeniile e-guvernării, e-educaţiei, e-sănătăţii, precum şi prezentarea proiectelor de prestare a serviciilor publice prin mijloace electronice (e-servicii).

Pentru mai multe detalii, vizitaţi website-ul oficial al Summit-ului http://www.moldovaegovsummit.md/